Semesterprogram høsten 2020

Semesterprogrammet for høsten er enda ikke avklart da vi avventer til de nye styremedlemmene har blitt valgt inn.