Nordic architecture students

Det er opprettet en facebookgruppe for nordiske arkitekt- og landskapsarkitekturstudenter. Formålet med gruppen er å danne et internasjonalt forum som skal gjøre det lettere for studenter å samarbeide over landegrensene. Initiativtakerne planlegger blant annet å arrangere en workshop eller lignende i et av de nordiske landene. Sjekk ut facebookgruppen: Nordic architecture students

Spørsmål? Send en mail til info@arkitektstudenterna.se

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Spørreundersøkelse om læringsmiljø på Akropolis og Ormen Lange

Du kan ta undersøkelsen her!

Studentrepresentanter ved LANDSAM er interessert i å vite mer om hvordan studentene opplever læringslokalene sine. Spørreundersøkelsen er åpen for alle studenter som har en tilknytning til Akropolis og Ormen Lange, og svarene vil bli brukt som grunnlag for en søknad som skal sendes inn til læringsmiljøutvalget.

Kontaktpersoner: Mikael Oscar Johansen & Maria Langhelle

Nytt styre!

Onsdag 11. April hadde vi valg i Terra Forma, og fekk med oss mange engasjerte medlemmar på laget!!☀️
Det nye styret er:
– Leiar: Yngve Gorseth
– Sekretær: Eva Fevang
– Fagansvarlege: Hanna Sofie Schou Grytli og Rannveig Hetland 
– Kjøkkenansvarleg: Camilla Zeighami
– Arrangementsansvarleg: Sverre Landmark
– Økonomiansvarleg: Tonje Marit Brekken
– IFLA-representantar: Emilie Sandven og Solveig Myklebust
– SoMe-ansvarleg: Solveig Myklebust
– Marknadsføringsansvarleg: Maria Langhelle
– FAGUS/NLA/ELASA-representant: Araceli Rayen

Linjeforeningen 100 år!

For 100 år siden i dag ble den aller første linjeforeningen for landskapsarkitektstudenter på Ås dannet! Den het Hagebrugerforeningen og var linjeforening for et studie som omfattet både hagekunst, plantevitenskap, fruktdyrkning og grønnsaksdyrkning. Studiet delte seg inn i desse fire greinene året etter at foreningen ble dannet, og slik har foreningen klart å bli ett år eldre enn landskapsarkitektstudiet! Siden denne første splittelsen har studiet blitt stadig mer spesialisert, og linjeforeningen har utviklet seg ligeså. Til slutt står vi der vi er i dag, med Terra Forma som er en forening for både landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene. 🌳

Dette jubileet vil vi feire! Vi bestemte oss derfor for å gi ut en bok full av minner fra studiet og linjeforeningen, slik at historiene kan leve videre. I høst satte vi ned en redaksjon, bestående av professor Karsten Jørgensen, tidligere leder av Terra Forma Ragnhild Syrstad og nåværende leder Runa Gjerland, som jobber med å få boken publisert innen jubileumsåret er omme. Tidligere studenter og ildsjeler skriver om sine opplevelser på Ås og rundt omkring i verden, og målet er at boken vil danne et komplett bilde av studiet og linjeforeningenes liv og virke gjennom de siste 100 årene. For hver dag blir historien mer komplett, og vi gleder oss mye til dagen kommer når vi kan holde boken i våre hender!

Jubileumskomite