Studenter og landskapsarkitektur 1918-2018

I anledning 100-års jubileet til linjeforeningen for landskapsarkitektstudenter ved NMBU publiserte Terra Forma en jubileumsbok høsten 2018. Boken forteller om studentlivet fra oppstarten av foreningen, under krigen og etterkrigsårene, gjennom store forandringer på 60- og 70-tallet, den definerende perioden før tusenårsskiftet, gjennom overgangen fra papir til digitalt, og helt frem til i dag. Tekster og … Continue reading Studenter og landskapsarkitektur 1918-2018

Spørreundersøkelse om læringsmiljø på Akropolis og Ormen Lange

Du kan ta undersøkelsen her! Studentrepresentanter ved LANDSAM er interessert i å vite mer om hvordan studentene opplever læringslokalene sine. Spørreundersøkelsen er åpen for alle studenter som har en tilknytning til Akropolis og Ormen Lange, og svarene vil bli brukt som grunnlag for en søknad som skal sendes inn til læringsmiljøutvalget. Kontaktpersoner: Mikael Oscar Johansen … Continue reading Spørreundersøkelse om læringsmiljø på Akropolis og Ormen Lange

Nytt styre!

Onsdag 11. April hadde vi valg i Terra Forma, og fekk med oss mange engasjerte medlemmar på laget!!☀️ Det nye styret er: - Leiar: Yngve Gorseth - Sekretær: Eva Fevang - Fagansvarlege: Hanna Sofie Schou Grytli og Rannveig Hetland  - Kjøkkenansvarleg: Camilla Zeighami - Arrangementsansvarleg: Sverre Landmark - Økonomiansvarleg: Tonje Marit Brekken - IFLA-representantar: Emilie … Continue reading Nytt styre!

Linjeforeningen 100 år!

For 100 år siden i dag ble den aller første linjeforeningen for landskapsarkitektstudenter på Ås dannet! Den het Hagebrugerforeningen og var linjeforening for et studie som omfattet både hagekunst, plantevitenskap, fruktdyrkning og grønnsaksdyrkning. Studiet delte seg inn i desse fire greinene året etter at foreningen ble dannet, og slik har foreningen klart å bli ett … Continue reading Linjeforeningen 100 år!