Utvikling av grønn oase i Oslo

Bydel St Hanshaugen/Adamstua sin “trekanttomt” som har fått bevilget midler til å skape et grønt byrom for beboerne.

Tomten har ligget brakk i ti-år og kun ryddet en gang i året. Målet vårt er å gjøre arealet til et grønt byrom med planter og benker som gir beboerne og omgivelsene en grønn lomme.

Vi håper det kan være av interessant for studenter å utvikle dette byrommet i samarbeid med Bolteløkka&Valleløkka Vel. Målet er å tilrettelegge for et grønt område hvor planter/trær klarer seg mest mulig selv, og hvor beboerne i bydelen kan benytte området til å sitte ned, møtes og “henge”.

Vi synes det ville være svært positivt å la fremtidens landskapsarkitekter og gartnere få forme denne lille grønne oasen sentralt i Oslo. Er dette en interessant oppgave for studenter hos dere?

 

Om dette høyrest ut som eit spennande prosjekt å arbeide med,
ta kontakt med Inger-Mari Nebbenes (Valleløkka-Bolteløkka Vel):

Tlf: +47 95 74 43 22
Mail: nebbenes@yahoo.no

 

 

 

Skisseprosjekt av hage/uterom

Vi har fått ein førespurnad om det er ein student som er interessert i å bidra i eit privat skisseprosjekt av ein hage/uterom. Dette er ei svært fin mogelegheit til å få erfaring frå slike prosjekt!

Meldinga ser slik ut:

Hei  Er det en student som har lyst til å hjelpe oss med noen skisser til hagen/ uterom? Vi ble anbefalt å høre med dere av In Situ i Moss. Bor på Jeløy, og ønsker noen som kan tenke høyt med oss, og få det ned på papiret. Stram stil er stikkordet. Ta kontakt på mobil 91 33 85 56 etter 12:00 på hverdager.
Mvh. Lill Edvardsen.

Næringslivsdagen 2018 søker vertar

last nedNæringslivsdagen 2018 nærmar seg, og det er behov for vertar!

Som vert får ein mogelegheit til å bli betre kjent med viktige personar i ei aktuell bedrift ved å følge bedrifta rundt ein heil dag, i tillegg til å delta på store delar av messeopplegget under Næringslivsdagen.

Om du synest dette høyrest interessant ut; følg denne linken for påmelding og meir informasjon: https://goo.gl/forms/G2pdllg3sBOp7zmm1

Oslo kommune trenger flere parkforvaltere!

Når en dør lukkes åpnes det to nye – og når en parkforvalter slutter åpnes det jobbmuligheter for to nye. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser etter to nye parkforvaltere. I annonsen står det:

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet fagansvar for utarbeidelse og/eller oppfølging av parkstandard, bytrestrategi, parkstrategi, parknormer, smart-city-plan, med mer
 • Koordineringsansvar for oppgaver som berører seksjonen på tvers blant annet flere mindre anskaffelser innen livredning, lekeplasskontroll, med mer og søknader på tilskuddsordninger hos for eksempel Fylkesmannen
 • Følge opp mindre investeringsprosjekter
 • Bistå områdeforvalterne ved behov
 • Bidra med informasjon og delta i intern og tverretatlig samarbeid om utvikling og forvaltning av byens uterom

Kvalifikasjoner:

 • Bestått utdannelse fortrinnsvis på masternivå ved universitet/høyskole som planteviter/hortonom, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller naturforvalter
 • Lang og relevant erfaring innen grøntanleggsforvaltning kan i enkelte tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Ønskelig med erfaring fra budsjettansvar og offentlige anskaffelser.
 • Ønskelig med kjennskap til Naturmangfoldloven og arbeid knyttet til biologisk mangfold, særlig med tanke på bevaring/ bekjempelse av utvalgte arter
 • Erfaring fra offentlig grøntanleggsforvaltning og saksbehandling er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges

Høres dette ut som deg? Den fulle annonsen kan du se ved å klikke her. Fristen for å søke er 14. januar 2018, så her gjelder det å være rask!

Prosjekt i Lier kommune

Interessert i å jobbe med et konkret og reelt område for ungdom? Da er denne jobben fra Lier kommune noe for deg!

Kommunen ønsker å utvikle uteområdet rundt ungdommens hus med gode sosiale møteplasser og nye aktivitetsanlegg. Det er fint om uteanlegget gjenspeiler og muliggjør å flytte ut en del av de aktivitetene som finnes på innsiden av hovedbygningen: produksjon, øving og fremføring av musikk og dans, cafe osv.

Det er ønskelig å avsette et lite areal til parkering for biler. Fint om forslaget også ser på hvordan hele området skal oppleves, og vurderer en naturlig inndeling til forskjellige aktiviteter og opplevelser.

Om dette virker som en oppgave for deg, ta kontakt med Ingrid Buck på epost ingrid.buck@lier.kommune.no, eller mobil 99 60 54 90.

 

En jobb for deg?

Hei.

Jeg tar kontakt med dere som styremedlem i Slåttevangen borettslag. Vi er et borettslag øst i Oslo bestående av 251 leiligheter. Vi har begynt planleggingen av oppgradering av uteområdene i borettslaget og har i den forbindelse behov for en eller flere landskapsarkitekter som kan hjelpe oss med å utarbeide helhetlige planer for hvordan borettslaget skal se ut i løpet av f.eks. en femårs-periode.

Jeg vet at innenfor IT-industrien så er bachelor- og master-oppgave vanlig å gjennomføre som konkrete utviklingsprosjekter hos arbeidsgiver og lurer derfor på om det er tilsvarende muligheter i landskapsarkitektur-studiet?

Hvis det er tilfelle, kunne det vært interessant for noen av deres landskapsarkitekt-studenter å utarbeide planer for oppgradering av uteområdene i Slåttevangen borettslag?

Jeg ser frem til å høre fra dere!

Mvh,

Asbjørn Ulsberg

Slåttevangen borettslag

1055 Oslo

+4795077197