Skisseprosjekt av minnelund

Vi er en gruppe som jobber med å etablere en minnelund/ urne lund på Lunder kirkegård Sokna, Ringerike. I den forbindelse har vi gjort oss noen tanker om bruk av bla en stor naturstein. Og området er fastlagt.

Det vi trenger er en skisse som skal sendes inn for godkjennelse av prosjektet. Den må inneholde busker , blomsterbed, krakk/ benker og selve steinen. Og tilfredstille de krav som er for et slikt område. Det haster litt med å få sendt inn skissen. Vi betaler selvfølgelig for arbeidet.

KONTAKT:
Kari Randi Rognerud
Mail: kari-randi@hotmail.com
Tlf.: 40854942

Skisseprosjekt på campingplass

Selskapet Svelviken AS er grunneier av en eiendom på Tjøme som blant annet omfatter et område hvor det i dag drives en campingplass. For den delen av eiendommen hvor det er campingplass fikk vi som grunneier utarbeidet en reguleringsplan i for campingområdet. Reguleringsområdet er ca 60 da. Området er i dag leid bort til Dramcar – Svelvikstranda Camping SA.

Leiekontrakten for campingplassen har begrenset varighet og vi har startet et arbeid for å utrede mulighetene for alternativ utnyttelse av campingområdet. Vi ønsker at det også i fremtiden skal være campingplass innenfor reguleringsområdet men ikke nødvendigvis i den form og det omfang det er i dag.

Området er i dag regulert for 120 campingvogner, de siste årene har ca 90 vært i bruk til faste plasser. Vi ser foreløpig for oss at det fremtiden vil være 62 plasser + campinghytter, se reguleringsplanen 4.3, alternativt 72 plasser om det ikke bygges hytter.

Alt 1 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser – totalt 62 plasser + inntil 16 campinghytter
Alt 2 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser, Ch1 10 plasser – totalt 72 plasser + ingen campinghytter

Med dette forslaget vil de mest sjønære delene av reguleringsområdet bli gjort tilgjengelig for hytteeiere, campinggjester og allmennheten. Det samme gjelder områdene nord og sør.

Det vi ønsker bistand til er å få laget en skisse som visualiserer hvordan området kan bli seende ut samt få innspill og ideer til hvordan de frigjorte arealene kan disponeres.
Båthavn som er merket i reguleringskartet vil også være en del av totalen.

2003-04-11 Kart plassering 120 vogner

2004-03-17 Plankart

2004-04-28 Reguleringsplan Svelvikstranda Camping

Mvh
Frank Bekken
Svelviken AS
Mob 916 49 625

Uteområde på småbruk

Spennande og kreativt prosjekt på småbruk!

—————————————————————————————————————————————–

Vi ønsker hjelp til å se muligheter for hagen og uteområdet på vårt småbruk i Hedmark. Jeg ønsker å leve økologisk og er opptatt av gjenbruk, økologi og dyrking i småskala.

Jeg er en 38 år gammel dame som bor på småbruk med 6 høner, 2 haner, en kattunge og Vilde på snart 5 år, og lurer på om noen studenter hos dere kan og vil bruke mitt småbruk med hage som utgangspunkt for en oppgave?

Ser for meg kjøkkenhage og pilgjerde og koselig uteplass og frukttrær, men det er kaldt her i Hedmark.

Noe av utfordringen min er at tomten er aldeles flat og med lite vegetasjon utover en syrin, 4 ripsbusker, 3 solbær og 2 stikkelsbær. Jeg ønsker meg en fin og frodig brukshage med rom for avslapning og kos 😊

KONTAKT
Mail: Ingeborg.stang@gmail.com
Telefon: 45260090

 

 

Arealplanlegging av tomt

Spennande sommarprosjekt!

—————————————————————————————————————————————–

Jeg er på utkikk etter noen som kan hjelpe meg med å arealplanlegge en tomt jeg har ett hus på til flere boenheter. Jeg bor i Sundvollen mellom Sandvika og Hønefoss.

Spørsmålet er om det finnes noen studenter som er interessert i en ekstrajobb / sommerjobb for å kunne bruke den kunnskapen dere har lært i år i praktisk bruk så er jeg klar til å prøve et slikt samarbeid.

Pr i dag har jeg fått tegnet inn nye hus på eiendommen og presentert dette for kommunen. De er veldig positive til planene, men vil at jeg skal lage en reguleringsplan for tomten slik den er tenkt utnyttet.
Reguleringsplanen i området er oppgradert til 30% utnyttelsesgrad fra dagens 10%.

Mvh
Jon Gulbrandsen
Dronningveien 38
3531 Krokkleiva

KONTAKT
Telefon: 46631549
Mail: jon.cee.gulbrandsen@gmail.com

Uteplass i Vålen Borettslag

Har du ennå ikkje fått deg sommarjobb? Her har du mogelegheita til å prøve deg på eit artig lite prosjekt i eit burettslag!

—————————————————————————————————————————————–

Vi er et borettslag i Oslo som heter Vålen Borettslag hvor vi er 188 leiligheter.

Vi skal utvide hagen vår med noen flere sitteplasser for beboerne, og
først ønsker vi en befaring for å se på det vi lurer på å gjøre for å komme med tips. Om dere også eventuelt utfører jobben så er det jo veldig fint det.

Det som det er snakk om er en uteplass på plen i hagen, der vi har en fra før. Vi ønsker å utvide den litt med eventuelt en hellelagt platting for å sette noen benker og et bord på.
Den plassen som vi har i dag er hellelagt med betongheller, men veldig enkel. Så kanskje noe tilsvarende eller en ny idé som ikke koster så altfor mye.

Ønsker svar så fort som mulig!

KONTAKT:
Anne Elin Vaaga
Tlf.: 95168868

Internship hos Urban Jungle

Urban Jungle er i kraftig vekst og søker nå etter lærevillige studenter som ønsker
spennende og variert jobberfaring. Vi har flere typer internships tilgjengelig, som evt
også kan tilpasses kandidatens ønsker og/eller interesseområder:

Urban jungle
 

Stillinger:

1) Urban Jungle Investments (investering og forvaltning)
− Diverse research og analyse arbeider
− Kartlegging og systematisering av informasjon
− Diverse administrasjon og forvaltningsoppgaver
− Oppdatere budsjetter, fakturering, etc
− Bistand ifm. bruksendringer, byggeprosjekter, m.m.
− Div. kontakt med leietakere
− Bistand ifm. utleieprosesser
− Rapportering

2) Urban Jungle Consulting (Byutvikling, masterplaner, m.m.)
− Diverse research og analyse arbeider
− Utvikling- og gjennomføring av spørreundersøkelser
− Planlegging og gjennomføring av workshops
− Bistand med utvikling av masterplaner
− Design, utforming, og produksjon av rapporter
3) Urban Jungle Brokerage (utleie av næringseiendom, m.m.)
− Diverse research og analyse arbeider
− Kartlegging og systematisering av markedsaktører
− Utvikling av markedsføringsmateriell
− Bistå med utvikling og gjennomføring av markedsføringstiltak
− Oppsøkende virksomhet mot gårdeiere, leietakere, m.m.
− Utvikling- og gjennomføring av spørreundersøkelser
− Bistå med rapportering til kunder

 
Andre opplysninger:
• Arbeidsmengde: 10-20 timer pr uke, min 3 dager pr uke
• Timelønn: Etter avtale
• Sted: Oslo
• Periode: 6-12 mnd
• Start: Så raskt som mulig

 
Vi søker:
• Studenter innen finans/økonomi; eiendomsutvikling; eiendomsmegling;
arkitektur, urbanisme, byplanlegging, el.l.
• Kandidatene må være selvgående, pliktoppfyllende, engasjerte
og kvalitetsbevisste
• Bachelor- eller masternivå

 
Vi tilbyr:
• Interessant og høyst relevant jobb erfaring
• Unik mulighet til å lære mer om spennende eiendomsmarkeder
• Jobbe med noen av de fremste eiendomsaktørene i Norge
• Store muligheter for rett person til å vokse inn i en større rolle
etter internship-perioden.

 

Søknadsprosess:
• Søknadsfrist: snarest
• Søknadsprosess: send søknad (intro email + CV) til
hr@urbanjungle.no
#nabolagsutvikler

 
Om oss:
Urban Jungle er en av Norges ledende eksperter innen
nabolagsutvikling. Vår kompetanse er først og fremst rettet mot
utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan samt
aktivisering av gatene og nabolagene rundt. Urban Jungle-gruppen
tilbyr tjenester innen investering, utvikling, forvaltning, rådgivning,
utleie, pop ups, og aktivisering. Dette gjør Urban Jungle til en av
Norges mest komplette leverandører av tjenester rettet mot utvikling
av urbane destinasjoner.

 
Kontaktinfo:
Eli Folkestadås, Investment Manager
ef@urbanjungle.no
926 46462

http://www.urbanjungle.no

Hageprosjekt i Moss

Det har komt inn ein førespurnad om nokon kunne tenke seg å bidra vedr. eit spennande hageprosjekt i Moss!
Beskrivelse av prosjekt:
Vi trenger hjelp til full opparbeiding av hage samt tegne inn veranda i samme prosjekt.
Tomten er på ca et mål og har strandlinje mot Vannsjø. Terrenget er skrånende hele veien så vi tenker at det er behov for planering.
Er dette et prosjekt som dere kunne tenke dere å delta i?
Ser frem til å høre fra dere.
Mvh 
Vanja Fermin Hansen
Tel:40530060

Utvikling av grønn oase i Oslo

Bydel St Hanshaugen/Adamstua sin “trekanttomt” som har fått bevilget midler til å skape et grønt byrom for beboerne.

Tomten har ligget brakk i ti-år og kun ryddet en gang i året. Målet vårt er å gjøre arealet til et grønt byrom med planter og benker som gir beboerne og omgivelsene en grønn lomme.

Vi håper det kan være av interessant for studenter å utvikle dette byrommet i samarbeid med Bolteløkka&Valleløkka Vel. Målet er å tilrettelegge for et grønt område hvor planter/trær klarer seg mest mulig selv, og hvor beboerne i bydelen kan benytte området til å sitte ned, møtes og “henge”.

Vi synes det ville være svært positivt å la fremtidens landskapsarkitekter og gartnere få forme denne lille grønne oasen sentralt i Oslo. Er dette en interessant oppgave for studenter hos dere?

 

Om dette høyrest ut som eit spennande prosjekt å arbeide med,
ta kontakt med Inger-Mari Nebbenes (Valleløkka-Bolteløkka Vel):

Tlf: +47 95 74 43 22
Mail: nebbenes@yahoo.no