Hageidyll Solveien 14

En familie på fire ønsker hjelp med hagen sin.

Vedlagt står det mer om hva de ønsker,  bilder og nærmere beskrivelser.

Familien ønsker hjelp fra studenter, og arbeidet er lønnet.

Timesatser 2019:
0-2 år: kr 235,- per time
2-4  år: kr 255,- per time
Over 4 år: kr 265,- per time

Hageprosjekt Solveien 14

Om du er interessert, kontakt:

Sigrun Strømsøyen Gudevang

92 82 62 82

sigrun.stromsoyen.gudevang@stortinget.no

Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Eg representerer Schancheholen Velforening i Stavanger og foreninga jobbar med å utvikle eit prosjekt i Mosvannsparken like utenfor Stavanger. Mosvatnet er Stavanger mest nytta friluftsområde med godt over 1 million vitjingar pr. år. I kort innebær det at med vil Stavanger kommune skal laga ein underjordisk parkering på ein tomt for ein gamleheim som skal rivast snart. Me ser for oss tri etasjar som skal avhjelpe parkeringskaos for utøvarar av sports- fritidsaktivitetar i området. Kaos har toppa seg ved det nye symjeanlegget Gamlingen, og me vil at politikarar må sjå til alternative løysingar til dette! På toppen skal det lagst eit mangfald av innretningar som skal appellere til aktivitet for born, familiar, ungdom, vaksne og gamle. Eit lite amfi (for intime utendørskonsertar), leikeapparater, treningsapparater, vatnfontene (til leik), ein eller to små banar for ballleik, naurlege landskap med trer og buskar, sykkelparkering (knytt til parkeringen under). Her set fantasien ingen grenser for kva ein kan legge inn. Me er oppteke av at parkeringshuset skal vere drifta på eit miljøvenleg vis, skal ha ladestasjonear for bilar og sykkel.

Det me er interessert i er å få tak i ein student eller to som kan tenkje seg dette som ei oppgåve. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KONTAKT:

Skjalg Omdal, Schancheholen Velforening

Mob 92869286

post@skjalg.no

Skisseprosjekt av privat hage i Moss

Vi søker etter noen som kan hjelpe oss med å se muligheter og
alternative løsninger til planlegging av en privat hage i Moss.

Vi har i forbindelse med påbygg av huset gravd opp store deler av en
liten hage, så vi starter helt fra bunnen av. Hagen ligger i en
skråning opp mot skogen, og med innslag av fjell, så flere platåer kan være aktuelt. Ønsker også tilgang til skogen opp gjennom skråningen, med en sti eller trapp e.l.  Vi har samtidig store mengder gamle rhododendron som vi gjerne vil forsøke å bevare,
og vi ønsker en fin overgang mellom hage bak huset og gårdsplass
foran huset.

Det dreier seg i første omgang om hjelp til å se mulighetene og forsøke å utnytte den lille plassen vi har best mulig, det vil si planlegging. Vi ser for oss å ha så mye gressplen som mulig, for barna å leke på, og ellers kanskje utnytte restene etter forrige eier som var en ekte hageentusiast. 🙂

Setter stor pris på å bli satt i kontakt med noen som kan ha interesse av å ta på seg oppdraget.

Med vennlig hilsen,
Christine & Yngve Torjussen

KONTAKT:
E-post: chuseby13@gmail.com

Skisseprosjekt av “bakgårdstak”

AS Oscarsgt 8c, er en boligblokk som ligger mellom Pilestredet og Hegdehaugsveien. Til blokken hører en lagerbygning i bakgården med et tak vi gjerne vil utnytte bedre. Taket er på 400m2 og har lett tilgang med trapp opp fra bakgård. Samtidig er det skjermet for innsyn bortsett fra et par av bygningene rundt selve taket.

Styret har undersøkt med beboere og eiere (18 leiligheter), og fått signaler om at vi bør legge til rette for rolige aktiviteter, som grill, soling og samtaler, samt noe planter (bievennlige, ikke for store etc). Vi vet ikke hvor mye dagens overflate-dekke tåler av vekt og slitasje.

Jeg legger ved et bilde av taket, og kan beskrive muligheter og begrensninger mer utfyllende hvis dere er interessert.

Vi trenger gode ideer, og henvender oss derfor til dere, som et miljø som kanskje har interesse for nettopp slike prosjekter. Og vi håper å få et signal om noen i deres fagmiljø har lyst og mulighet?

Vennlig hilsen
For styret i AS Oscarsgt 8c
Marianne Ween og Andrè Kopostynski

KONTAKT:
E-post: marianne@funkis.no
Tlf.: 41663290

Skisseprosjekt på boligtomt

image1.png

Vi er en familie på Grefsen med en flat eneboligtomt i Oslo på ca. 700 kvm. Vi skulle gjerne kommet i kontakt med noen landskapsarkitektstudenter som er interessert i å utvikle en overordnet plan for eiendommen / et skisseprosjekt med forslag til materialvalg.

Det er en flat tomt, men med gode muligheter for soner og rom med opphold eller aktivitet omkring seg. Vi håper å komme i kontakt med en student med engasjement og som tror på variasjon i materialbruk og hvordan grønt og treverk passer sammen med stein, heller og lys.

Målet er å bygge et funksjonelt og barnevennlig uteområde, men med elementer som gir gode soner for opphold (variert dekke, benker, levegger, osv) og grønne innslag (bed, planter, urter).

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Prosjektet skal utføres tidlig vår 2019, og tegningen skulle vi gjerne ha gjort frem mot jul.

KONTAKT
Johannes Meyer-Myklestad
E-post: johannes.mm@icloud.com
Tlf.: 97640048

 

Skisseprosjekt av minnelund

Vi er en gruppe som jobber med å etablere en minnelund/ urne lund på Lunder kirkegård Sokna, Ringerike. I den forbindelse har vi gjort oss noen tanker om bruk av bla en stor naturstein. Og området er fastlagt.

Det vi trenger er en skisse som skal sendes inn for godkjennelse av prosjektet. Den må inneholde busker , blomsterbed, krakk/ benker og selve steinen. Og tilfredstille de krav som er for et slikt område. Det haster litt med å få sendt inn skissen. Vi betaler selvfølgelig for arbeidet.

KONTAKT:
Kari Randi Rognerud
Mail: kari-randi@hotmail.com
Tlf.: 40854942

Skisseprosjekt på campingplass

Selskapet Svelviken AS er grunneier av en eiendom på Tjøme som blant annet omfatter et område hvor det i dag drives en campingplass. For den delen av eiendommen hvor det er campingplass fikk vi som grunneier utarbeidet en reguleringsplan i for campingområdet. Reguleringsområdet er ca 60 da. Området er i dag leid bort til Dramcar – Svelvikstranda Camping SA.

Leiekontrakten for campingplassen har begrenset varighet og vi har startet et arbeid for å utrede mulighetene for alternativ utnyttelse av campingområdet. Vi ønsker at det også i fremtiden skal være campingplass innenfor reguleringsområdet men ikke nødvendigvis i den form og det omfang det er i dag.

Området er i dag regulert for 120 campingvogner, de siste årene har ca 90 vært i bruk til faste plasser. Vi ser foreløpig for oss at det fremtiden vil være 62 plasser + campinghytter, se reguleringsplanen 4.3, alternativt 72 plasser om det ikke bygges hytter.

Alt 1 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser – totalt 62 plasser + inntil 16 campinghytter
Alt 2 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser, Ch1 10 plasser – totalt 72 plasser + ingen campinghytter

Med dette forslaget vil de mest sjønære delene av reguleringsområdet bli gjort tilgjengelig for hytteeiere, campinggjester og allmennheten. Det samme gjelder områdene nord og sør.

Det vi ønsker bistand til er å få laget en skisse som visualiserer hvordan området kan bli seende ut samt få innspill og ideer til hvordan de frigjorte arealene kan disponeres.
Båthavn som er merket i reguleringskartet vil også være en del av totalen.

2003-04-11 Kart plassering 120 vogner

2004-03-17 Plankart

2004-04-28 Reguleringsplan Svelvikstranda Camping

Mvh
Frank Bekken
Svelviken AS
Mob 916 49 625

Uteområde på småbruk

Spennande og kreativt prosjekt på småbruk!

—————————————————————————————————————————————–

Vi ønsker hjelp til å se muligheter for hagen og uteområdet på vårt småbruk i Hedmark. Jeg ønsker å leve økologisk og er opptatt av gjenbruk, økologi og dyrking i småskala.

Jeg er en 38 år gammel dame som bor på småbruk med 6 høner, 2 haner, en kattunge og Vilde på snart 5 år, og lurer på om noen studenter hos dere kan og vil bruke mitt småbruk med hage som utgangspunkt for en oppgave?

Ser for meg kjøkkenhage og pilgjerde og koselig uteplass og frukttrær, men det er kaldt her i Hedmark.

Noe av utfordringen min er at tomten er aldeles flat og med lite vegetasjon utover en syrin, 4 ripsbusker, 3 solbær og 2 stikkelsbær. Jeg ønsker meg en fin og frodig brukshage med rom for avslapning og kos 😊

KONTAKT
Mail: Ingeborg.stang@gmail.com
Telefon: 45260090

 

 

Arealplanlegging av tomt

Spennande sommarprosjekt!

—————————————————————————————————————————————–

Jeg er på utkikk etter noen som kan hjelpe meg med å arealplanlegge en tomt jeg har ett hus på til flere boenheter. Jeg bor i Sundvollen mellom Sandvika og Hønefoss.

Spørsmålet er om det finnes noen studenter som er interessert i en ekstrajobb / sommerjobb for å kunne bruke den kunnskapen dere har lært i år i praktisk bruk så er jeg klar til å prøve et slikt samarbeid.

Pr i dag har jeg fått tegnet inn nye hus på eiendommen og presentert dette for kommunen. De er veldig positive til planene, men vil at jeg skal lage en reguleringsplan for tomten slik den er tenkt utnyttet.
Reguleringsplanen i området er oppgradert til 30% utnyttelsesgrad fra dagens 10%.

Mvh
Jon Gulbrandsen
Dronningveien 38
3531 Krokkleiva

KONTAKT
Telefon: 46631549
Mail: jon.cee.gulbrandsen@gmail.com

Uteplass i Vålen Borettslag

Har du ennå ikkje fått deg sommarjobb? Her har du mogelegheita til å prøve deg på eit artig lite prosjekt i eit burettslag!

—————————————————————————————————————————————–

Vi er et borettslag i Oslo som heter Vålen Borettslag hvor vi er 188 leiligheter.

Vi skal utvide hagen vår med noen flere sitteplasser for beboerne, og
først ønsker vi en befaring for å se på det vi lurer på å gjøre for å komme med tips. Om dere også eventuelt utfører jobben så er det jo veldig fint det.

Det som det er snakk om er en uteplass på plen i hagen, der vi har en fra før. Vi ønsker å utvide den litt med eventuelt en hellelagt platting for å sette noen benker og et bord på.
Den plassen som vi har i dag er hellelagt med betongheller, men veldig enkel. Så kanskje noe tilsvarende eller en ny idé som ikke koster så altfor mye.

Ønsker svar så fort som mulig!

KONTAKT:
Anne Elin Vaaga
Tlf.: 95168868