Trondheim kommune inviterer til åpen idékonkurranse

Byplankontoret i Trondheim kommune inviterer til en åpen idékonkurranse for studenter og nyutdannede innen arkitektur, landskapsarkitektur, design eller tilsvarende. Det er ønsker om et illustrasjonsmateriale som visualiserer og konkretiserer den yngre befolkningens ideer og visjoner for et utvalgt område i Midtbyen. Hensikten er å tydeliggjøre barn og unges stemme i sentrumsutviklingen.En premiepott på 80 000 … Continue reading Trondheim kommune inviterer til åpen idékonkurranse

Arkitektgruppen CUBUS søker landskapsarkitekt i Bergen!

"Vi ser etter en god formgiver, faglig dyktig og engasjert medarbeider, med gode gjennomførings- og samarbeidsevner." Kvalifikasjoner •   Master i landskapsarkitektur •   Relevant erfaring fra prosjektering •   Dyktig i bruk av DAK-verktøy, samt kunnskap om 3D-prosjektering Vi tilbyr •   Konkurransedyktige betingelser og personalordninger •   Et svært godt tverrfaglig og sosialt miljø •   Spennende faglige utfordringer … Continue reading Arkitektgruppen CUBUS søker landskapsarkitekt i Bergen!

Hageidyll Solveien 14

En familie på fire ønsker hjelp med hagen sin. Vedlagt står det mer om hva de ønsker,  bilder og nærmere beskrivelser. Familien ønsker hjelp fra studenter, og arbeidet er lønnet. Timesatser 2019: 0-2 år: kr 235,- per time 2-4  år: kr 255,- per time Over 4 år: kr 265,- per time Hageprosjekt Solveien 14 Om du er interessert, kontakt: Sigrun Strømsøyen Gudevang 92 82 62 82 sigrun.stromsoyen.gudevang@stortinget.no

Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Eg representerer Schancheholen Velforening i Stavanger og foreninga jobbar med å utvikle eit prosjekt i Mosvannsparken like utenfor Stavanger. Mosvatnet er Stavanger mest nytta friluftsområde med godt over 1 million vitjingar pr. år. I kort innebær det at med vil Stavanger kommune skal laga ein underjordisk parkering på ein tomt for ein gamleheim som skal rivast snart. Me ser for oss tri etasjar som … Continue reading Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Skisseprosjekt på campingplass

Selskapet Svelviken AS er grunneier av en eiendom på Tjøme som blant annet omfatter et område hvor det i dag drives en campingplass. For den delen av eiendommen hvor det er campingplass fikk vi som grunneier utarbeidet en reguleringsplan i for campingområdet. Reguleringsområdet er ca 60 da. Området er i dag leid bort til Dramcar … Continue reading Skisseprosjekt på campingplass