Ønsker du å planlegge en privathage i Ås mot betaling?

Det gjelder inngangsparti foran huset i Landåskollen 13 (se bilde). Huset er arkitekttegnet og er fra tidlig 70-tall, så fint at det harmonerer med stilen på huset, ganske enkle linjer. Det ble drenert i fjor og nå er forsiden av huset klar for å fikses opp med planter og heller etc.

Eierene ser for seg en lav støttemur i naturstein (50-70 cm høy) langs nedre kant av bed (enden av grus på bildet), skiferheller foran mot huset og støpt trapp i betong med heller både ned fra gate og opp til inngang og antagelig i endene, i hvert fall mot asfalt og nedkjøresel (tiil høyre i bildet). Hele nivået nede mot huset er tenkt hevet noe slik at det blir færre trinn opp til hus og gate. Asfalt i garasje og vei ned (høyre i bildet), med rennesluk som skiller asfalt fra heller og sikrer at vannet renner riktig. Litt usikkert med nedgang til hage og hybel (venstre i bildet) og avslutning på den siden (mulig en støttemur). Utforming av bed er også interessant å se på, men bør være nokså vedlikeholdsfritt med kraftig duk mot ugress og kun hull til aktuelle små trær/busker beplantning.

Eierene ønsker primært å komme i kontakt med studenter på 4. eller 5. året. Ved interesse, ta kontakt med Eirill Ager-Wick på eirill.ager-wick@nmbu.no.

Marinevold hageby i Trondheim

Marinevold hageby i Trondheim, og ser nå etter studenter som kan hjelpe til med å utvikle det felles uteområdet deres. Velforeningen omfatter 35 små tomannsboliger og en firemannsbolig. Disse boligene ble bygd som provisoriske boliger for å avhjelpe bolignøden under 1. verdenskrig. Husene og området er i dag vernet. Mer informasjon: marinevold.org.
Velforeningen disponerer og har ansvaret for et stort fellesområde. På fellesområdet ligger foreningshuset, en lekeplass og en parsellhage. Slik det er nå har dokkestue, sandkasse og «lekeskliehus» dukket opp uten en plan. De ønsker å utvikle dette området til hygge og nytte for velforeningens medlemmer. De tenker på lekeplass, parsellhagen, bærbusker og frukttrær, men også grillplass og tiltak for at området skal være attraktivt for ungdom og voksne.
Av praktiske årsaker burde studenten(e) ha tilknytning til Trøndelag og helst til Trondheim.

Kontakt mav@forcetechnology.com dersom du kunne tenkt deg å arbeide på dette prosjektet.

Borettslag i Oslo søker råd og anbefaling fra student til bakgård

Vi har blitt kontaktet av et borettslag i Oslo som ønsker å oppgradere uterommet sitt.

I dag er bakgården lite brukervennlig og inneholder søppelsortering, sykkelparkering, en liten sitteplass, noe grønt gress og busker. Nabogården skal pusses opp og vi vil i samarbeid med dem forhåpentligvis få nedgravde avfallscontainerne. Dette gir oss en gyllen anledning til å skape en ny miljøvennlig og brukervennlig bakgård.

Vi planlegger å gjøre følgende: – Vi vil sette opp drivhus og plantekasser med grønnsaker, urter, frukt og bær som et felles dyrkeprosjekt for alle naboene – Vi vil sette opp felles kompostbinge i området bak bygget, for å produsere kompostjord til bruk i dyrkingen. På den måten kan vi gjenvinne avfall til nytt bruk. – Vi vil så bie-vennlige planter i bakgården – Vi vil søke Oslo kommune om midler for sykkelparkering med tak som vil passe inn i en grønn, bærekraftig og miljøvennlig bakgård Før vi setter en gang ønsker vi en utredning fra en student som kan hjelpe oss med å utnytte plassen godt, og legge en plan for hvordan vi best bør gå frem. Vi ønsker at oppdraget skal resultere i en rapport med anbefalinger og råd for oss på veien. Oppdraget er betalt.

Hvis dette er av interesse, ta kontakt med Anne Marie på epost smedgata33@styrerommet.no og fortell hvorfor akkurat du passer til oppdraget, gjerne med informasjon om- og referanser fra tidligere prosjekter.

Helhetlig plan for uteområde

Styrelederen i AL Kajajordet I borettslag har tatt kontakt med oss i forbindelse med at de ønsker å oppgradere uteområdet sitt. De søker en student som kan lage en helhetlig plan for tomta med beplantning, gress, heller og platting. Løsningen skal være sammenhengende og være tilpasset fellesskapets bruk av området. Det forutsettes at beboerene og styret involveres i arbeidet.

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med styreleder Guri Sæther på e-post, fjellethund@yahoo.no, eller på mobil, 98675847.

Oppgradering av gårdsrom

Vi har fått en henvendelse fra et sameie som ønsker å oppgradere gårdsrommet sitt. I den forbindelse er de på utkikk etter en student med minst 3 års erfaring som kan hjelpe til å planlegge dette.

Uteområdet er på ca. 260 kvm og er i dag i hovedsak dekket av asfalt. De ser for seg at det nye området skal preges av blant annet gatesten, grønt, opphold, lekeområder, sykkelstativer og god belysning. I tillegg til å tjene litt penger og jobbe kreativt, er dette også en fin mulighet til å opparbeide seg erfaringer med å tenke økonomisk i bruk av materialer.

Ved interesse, ta kontakt med Mattis Goksøyr på e-post mattis.goksoyr@gmail.com. Merk e-posten med «WT-32 – landskapsarkitekt – student» og inkluder gjerne referanser til tidligere prosjekter.

Rehabilitering av sansehage

Vi har fått en henvendelse fra en hyggelig nabo av Solgården sykehjem i Asker som ønsker hjelp til å rehabilitere sykehjemmets sansehage. De søker en student som kan utarbeide en planteplan for området. Planteplanen skal ta hensyn til de stedlige forholdene, og artene skal være relativt lettstelte og fremme konseptet om en sansehage. Det er hensiktsmessig at man kommer på befaring på området før prosjektering. Lønn og arbeidstid etter avtale.

Dersom du synes dette høres spennende ut, eller har noen spørsmål, send en mail til greteyriberglund@yahoo.com.

Utlysning hagestell

Vi har fått forespørsel av en hyggelig nyinnflyttet dame som ønsker å få hjelp til å rydde opp i hagen sin, som er på vei til å gro ned. Hageflekken ligger i Rustadtunet borettslag i Ås, og har en størrelse på 50-70 kvm. Hagen har flere blomsterbed med stauder og roser som skal ryddes opp i, samt hekker av ulike slag som trenger en oppfriskning. Arbeidet vil i første omgang pågå fram til sommeren etter avtale med eier.

Dersom du ønsker å gi en hjelpende hånd, samt tjene en liten slant, er det bare å ta kontakt med Anne Berit Bjørkeli ved tlf. 977 33 552.