Hageidyll Solveien 14

En familie på fire ønsker hjelp med hagen sin. Vedlagt står det mer om hva de ønsker,  bilder og nærmere beskrivelser. Familien ønsker hjelp fra studenter, og arbeidet er lønnet. Timesatser 2019: 0-2 år: kr 235,- per time 2-4  år: kr 255,- per time Over 4 år: kr 265,- per time Hageprosjekt Solveien 14 Om du er interessert, kontakt: Sigrun Strømsøyen Gudevang 92 82 62 82 sigrun.stromsoyen.gudevang@stortinget.no

Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Eg representerer Schancheholen Velforening i Stavanger og foreninga jobbar med å utvikle eit prosjekt i Mosvannsparken like utenfor Stavanger. Mosvatnet er Stavanger mest nytta friluftsområde med godt over 1 million vitjingar pr. år. I kort innebær det at med vil Stavanger kommune skal laga ein underjordisk parkering på ein tomt for ein gamleheim som skal rivast snart. Me ser for oss tri etasjar som … Continue reading Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Bedriftspresentasjon med Multiconsult

Velkommen til Terra forma sin Bedriftspresentasjon med Mulitconsult! Landskapsarkitekt Åsta Midtbø fra Multiconsult kommer til Akropolis for å snakke om hvordan det er å jobbe i ett av de store konsulentselskapene, kompetansenettverket og hvilke problemstillinger de møter på i arbeidslivet. Kom for se et utvalg av de spennende prosjektene Multiconsult er en del av. Møt … Continue reading Bedriftspresentasjon med Multiconsult