Ønsker du å planlegge en privathage i Ås mot betaling?

Det gjelder inngangsparti foran huset i Landåskollen 13 (se bilde). Huset er arkitekttegnet og er fra tidlig 70-tall, så fint at det harmonerer med stilen på huset, ganske enkle linjer. Det ble drenert i fjor og nå er forsiden av huset klar for å fikses opp med planter og heller etc.

Eierene ser for seg en lav støttemur i naturstein (50-70 cm høy) langs nedre kant av bed (enden av grus på bildet), skiferheller foran mot huset og støpt trapp i betong med heller både ned fra gate og opp til inngang og antagelig i endene, i hvert fall mot asfalt og nedkjøresel (tiil høyre i bildet). Hele nivået nede mot huset er tenkt hevet noe slik at det blir færre trinn opp til hus og gate. Asfalt i garasje og vei ned (høyre i bildet), med rennesluk som skiller asfalt fra heller og sikrer at vannet renner riktig. Litt usikkert med nedgang til hage og hybel (venstre i bildet) og avslutning på den siden (mulig en støttemur). Utforming av bed er også interessant å se på, men bør være nokså vedlikeholdsfritt med kraftig duk mot ugress og kun hull til aktuelle små trær/busker beplantning.

Eierene ønsker primært å komme i kontakt med studenter på 4. eller 5. året. Ved interesse, ta kontakt med Eirill Ager-Wick på eirill.ager-wick@nmbu.no.

Marinevold hageby i Trondheim

Marinevold hageby i Trondheim, og ser nå etter studenter som kan hjelpe til med å utvikle det felles uteområdet deres. Velforeningen omfatter 35 små tomannsboliger og en firemannsbolig. Disse boligene ble bygd som provisoriske boliger for å avhjelpe bolignøden under 1. verdenskrig. Husene og området er i dag vernet. Mer informasjon: marinevold.org.
Velforeningen disponerer og har ansvaret for et stort fellesområde. På fellesområdet ligger foreningshuset, en lekeplass og en parsellhage. Slik det er nå har dokkestue, sandkasse og «lekeskliehus» dukket opp uten en plan. De ønsker å utvikle dette området til hygge og nytte for velforeningens medlemmer. De tenker på lekeplass, parsellhagen, bærbusker og frukttrær, men også grillplass og tiltak for at området skal være attraktivt for ungdom og voksne.
Av praktiske årsaker burde studenten(e) ha tilknytning til Trøndelag og helst til Trondheim.

Kontakt mav@forcetechnology.com dersom du kunne tenkt deg å arbeide på dette prosjektet.

Borettslag i Oslo søker råd og anbefaling fra student til bakgård

Vi har blitt kontaktet av et borettslag i Oslo som ønsker å oppgradere uterommet sitt.

I dag er bakgården lite brukervennlig og inneholder søppelsortering, sykkelparkering, en liten sitteplass, noe grønt gress og busker. Nabogården skal pusses opp og vi vil i samarbeid med dem forhåpentligvis få nedgravde avfallscontainerne. Dette gir oss en gyllen anledning til å skape en ny miljøvennlig og brukervennlig bakgård.

Vi planlegger å gjøre følgende: – Vi vil sette opp drivhus og plantekasser med grønnsaker, urter, frukt og bær som et felles dyrkeprosjekt for alle naboene – Vi vil sette opp felles kompostbinge i området bak bygget, for å produsere kompostjord til bruk i dyrkingen. På den måten kan vi gjenvinne avfall til nytt bruk. – Vi vil så bie-vennlige planter i bakgården – Vi vil søke Oslo kommune om midler for sykkelparkering med tak som vil passe inn i en grønn, bærekraftig og miljøvennlig bakgård Før vi setter en gang ønsker vi en utredning fra en student som kan hjelpe oss med å utnytte plassen godt, og legge en plan for hvordan vi best bør gå frem. Vi ønsker at oppdraget skal resultere i en rapport med anbefalinger og råd for oss på veien. Oppdraget er betalt.

Hvis dette er av interesse, ta kontakt med Anne Marie på epost smedgata33@styrerommet.no og fortell hvorfor akkurat du passer til oppdraget, gjerne med informasjon om- og referanser fra tidligere prosjekter.

Nyrestaurert arbeiderbolig fra 1898 søker ny hage

Vi har fått en forespørsel fra en familie på 4 som veldig gjerne ønsker å oppgradere hagen sin. De ønsker seg en helhetlig plan for hagen, og heller flere raske håndtegninger/skisser fremfor mer detaljerte tegninger. Tomta er plassert i en bratt skråning, så det er viktig å ha kunnskap om hva som egner seg i bratt terreng. Under finner du en veldig fin og informativ powerpoint med bilder, nærmere informasjon, tanker og ønsker fra familien. Sjekk den gjerne ut!

Ved spørsmål eller interesse, ta kontakt med Janne på mail: janne.skovgaard@gmail.com.

Nytt styre

I går hadde vi en litt redusert grøtmiddag, men vi fikk likevel hatt det hyggelig, og ikke minst gjennomført styrevalg.

Gratulerer så mye til Håkon, Maria, Rebecca, Ingrid, Louise og Hanne Siri, dette kommer til å bli kjempebra!

Og tusen takk til avtroppende Bendik, Jon Eivin, Ingrid, Sigrid og Mari!

Bedpres med Norconsult

Velkommen til bedriftspresentasjon med Norconsult! En av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Vi får besøk av Hilda Øfsthus, avdelingsleder for landskapsarkitektur, og hun vil fortelle oss mer om Norconsult og deres avdeling for landskapsarkitektur. Dette er en potensiell fremtidig arbeidsplass for oss i Terra Forma og på LANDSAM!Det vil bli servert kaffe til alle, og bagetter til de 25 første som møter opp 🙂 Vi gleder oss! Vel møtt!

https://fb.me/e/3P3os2jNO