Landskapsarkitekt/byplanlegger for Fredrikstad kommune søkes!

Fredrikstad kommune søker nye landskapsarkitekter! I annonsen står det:

 

“Virksomhet regulering og byggesak ivaretar kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven og er en av flere virksomheter i seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har i dag 25 ansatte fordelt på to faggrupper – byggesak og regulering.

På grunn av behov for økt saksbehandlingskapasitet utlyses 2 stillinger som saksbehandler i 100 % fast stilling.

Faggruppe regulering arbeider med svært varierte og komplekse planleggingsoppgaver innenfor bl.a. byutvikling, boligutvikling, vei- og jernbaneutbygging. Vi ønsker å ansette personer med god og variert planleggingskompetanse og relevant fagbakgrunn. Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk vil bli vektlagt. Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning er ønskelig,

Virksomheten har kontorer i et moderne rådhus, og kan tilby et godt fagmiljø og gode kollegaer med ulike profesjoner representert.”

 

Om dette virker som noe for deg, kan du lese resten av annonsen her (evt. kan du søke på “regulering” om du ikke blir tatt direkte til annonsen). God jul videre!