Ønsker du å planlegge en privathage i Ås mot betaling?

Det gjelder inngangsparti foran huset i Landåskollen 13 (se bilde). Huset er arkitekttegnet og er fra tidlig 70-tall, så fint at det harmonerer med stilen på huset, ganske enkle linjer. Det ble drenert i fjor og nå er forsiden av huset klar for å fikses opp med planter og heller etc.

Eierene ser for seg en lav støttemur i naturstein (50-70 cm høy) langs nedre kant av bed (enden av grus på bildet), skiferheller foran mot huset og støpt trapp i betong med heller både ned fra gate og opp til inngang og antagelig i endene, i hvert fall mot asfalt og nedkjøresel (tiil høyre i bildet). Hele nivået nede mot huset er tenkt hevet noe slik at det blir færre trinn opp til hus og gate. Asfalt i garasje og vei ned (høyre i bildet), med rennesluk som skiller asfalt fra heller og sikrer at vannet renner riktig. Litt usikkert med nedgang til hage og hybel (venstre i bildet) og avslutning på den siden (mulig en støttemur). Utforming av bed er også interessant å se på, men bør være nokså vedlikeholdsfritt med kraftig duk mot ugress og kun hull til aktuelle små trær/busker beplantning.

Eierene ønsker primært å komme i kontakt med studenter på 4. eller 5. året. Ved interesse, ta kontakt med Eirill Ager-Wick på eirill.ager-wick@nmbu.no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s