Marinevold hageby i Trondheim

Marinevold hageby i Trondheim, og ser nå etter studenter som kan hjelpe til med å utvikle det felles uteområdet deres. Velforeningen omfatter 35 små tomannsboliger og en firemannsbolig. Disse boligene ble bygd som provisoriske boliger for å avhjelpe bolignøden under 1. verdenskrig. Husene og området er i dag vernet. Mer informasjon: marinevold.org.
Velforeningen disponerer og har ansvaret for et stort fellesområde. På fellesområdet ligger foreningshuset, en lekeplass og en parsellhage. Slik det er nå har dokkestue, sandkasse og «lekeskliehus» dukket opp uten en plan. De ønsker å utvikle dette området til hygge og nytte for velforeningens medlemmer. De tenker på lekeplass, parsellhagen, bærbusker og frukttrær, men også grillplass og tiltak for at området skal være attraktivt for ungdom og voksne.
Av praktiske årsaker burde studenten(e) ha tilknytning til Trøndelag og helst til Trondheim.

Kontakt mav@forcetechnology.com dersom du kunne tenkt deg å arbeide på dette prosjektet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s