Urban Lab NMBU åpner pilotprosjekt!

Urban Lab NMBU er et nytt student-ledet verksted for problemløsning gjennom tverrfaglig samarbeid. Laben har nå åpnet påmeldingen til et spennende pilotprosjekt. Arrangementet har en begrensning på 28 personer, så her er det bare å kaste seg på ballen!

“Urban Lab NMBU skal dekke bordet for hyperfokusert problemløsing over korte perioder – som en kveld, et døgn eller en helg. Problemløsingen skal foregå i tverrfaglige grupper som kombinerer kompetanse fra ulike studieretninger og fakulteter. Alle fagområder skal kunne trekkes inn i oppgaver med by- og stedsutvikling som rammer. Oppgavene skal utformes i samarbeid med vitenskapelig ansatte, NMBUs bærekraftsarenaer og interessenter fra arbeids- og næringslivet.”

https://www.facebook.com/urbanlabnmbu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s