Styrevalg

I mai blir det nytt styrevalg! Her er det bare å slenge seg med på zoom og stille til verv 🙂 Å være med i styret er veldig sosialt og gøy, og er en god erfaring å ha!

Vi i styret gleder oss til å se både kjente og nye fjes!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s