Utviklingsprosjekt – underjordisk parkering i parkomåde

Eg representerer Schancheholen Velforening i Stavanger og foreninga jobbar med å utvikle eit prosjekt i Mosvannsparken like utenfor Stavanger. Mosvatnet er Stavanger mest nytta friluftsområde med godt over 1 million vitjingar pr. år. I kort innebær det at med vil Stavanger kommune skal laga ein underjordisk parkering på ein tomt for ein gamleheim som skal rivast snart. Me ser for oss tri etasjar som skal avhjelpe parkeringskaos for utøvarar av sports- fritidsaktivitetar i området. Kaos har toppa seg ved det nye symjeanlegget Gamlingen, og me vil at politikarar må sjå til alternative løysingar til dette! På toppen skal det lagst eit mangfald av innretningar som skal appellere til aktivitet for born, familiar, ungdom, vaksne og gamle. Eit lite amfi (for intime utendørskonsertar), leikeapparater, treningsapparater, vatnfontene (til leik), ein eller to små banar for ballleik, naurlege landskap med trer og buskar, sykkelparkering (knytt til parkeringen under). Her set fantasien ingen grenser for kva ein kan legge inn. Me er oppteke av at parkeringshuset skal vere drifta på eit miljøvenleg vis, skal ha ladestasjonear for bilar og sykkel.

Det me er interessert i er å få tak i ein student eller to som kan tenkje seg dette som ei oppgåve. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

KONTAKT:

Skjalg Omdal, Schancheholen Velforening

Mob 92869286

post@skjalg.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s