Skisseprosjekt av “bakgårdstak”

AS Oscarsgt 8c, er en boligblokk som ligger mellom Pilestredet og Hegdehaugsveien. Til blokken hører en lagerbygning i bakgården med et tak vi gjerne vil utnytte bedre. Taket er på 400m2 og har lett tilgang med trapp opp fra bakgård. Samtidig er det skjermet for innsyn bortsett fra et par av bygningene rundt selve taket.

Styret har undersøkt med beboere og eiere (18 leiligheter), og fått signaler om at vi bør legge til rette for rolige aktiviteter, som grill, soling og samtaler, samt noe planter (bievennlige, ikke for store etc). Vi vet ikke hvor mye dagens overflate-dekke tåler av vekt og slitasje.

Jeg legger ved et bilde av taket, og kan beskrive muligheter og begrensninger mer utfyllende hvis dere er interessert.

Vi trenger gode ideer, og henvender oss derfor til dere, som et miljø som kanskje har interesse for nettopp slike prosjekter. Og vi håper å få et signal om noen i deres fagmiljø har lyst og mulighet?

Vennlig hilsen
For styret i AS Oscarsgt 8c
Marianne Ween og Andrè Kopostynski

KONTAKT:
E-post: marianne@funkis.no
Tlf.: 41663290

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s