Skisseprosjekt av minnelund

Vi er en gruppe som jobber med å etablere en minnelund/ urne lund på Lunder kirkegård Sokna, Ringerike. I den forbindelse har vi gjort oss noen tanker om bruk av bla en stor naturstein. Og området er fastlagt.

Det vi trenger er en skisse som skal sendes inn for godkjennelse av prosjektet. Den må inneholde busker , blomsterbed, krakk/ benker og selve steinen. Og tilfredstille de krav som er for et slikt område. Det haster litt med å få sendt inn skissen. Vi betaler selvfølgelig for arbeidet.

KONTAKT:
Kari Randi Rognerud
Mail: kari-randi@hotmail.com
Tlf.: 40854942

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s