Skisseprosjekt på campingplass

Selskapet Svelviken AS er grunneier av en eiendom på Tjøme som blant annet omfatter et område hvor det i dag drives en campingplass. For den delen av eiendommen hvor det er campingplass fikk vi som grunneier utarbeidet en reguleringsplan i for campingområdet. Reguleringsområdet er ca 60 da. Området er i dag leid bort til Dramcar – Svelvikstranda Camping SA.

Leiekontrakten for campingplassen har begrenset varighet og vi har startet et arbeid for å utrede mulighetene for alternativ utnyttelse av campingområdet. Vi ønsker at det også i fremtiden skal være campingplass innenfor reguleringsområdet men ikke nødvendigvis i den form og det omfang det er i dag.

Området er i dag regulert for 120 campingvogner, de siste årene har ca 90 vært i bruk til faste plasser. Vi ser foreløpig for oss at det fremtiden vil være 62 plasser + campinghytter, se reguleringsplanen 4.3, alternativt 72 plasser om det ikke bygges hytter.

Alt 1 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser – totalt 62 plasser + inntil 16 campinghytter
Alt 2 – C1 28 plasser, C2 16 plasser, C5 18 plasser, Ch1 10 plasser – totalt 72 plasser + ingen campinghytter

Med dette forslaget vil de mest sjønære delene av reguleringsområdet bli gjort tilgjengelig for hytteeiere, campinggjester og allmennheten. Det samme gjelder områdene nord og sør.

Det vi ønsker bistand til er å få laget en skisse som visualiserer hvordan området kan bli seende ut samt få innspill og ideer til hvordan de frigjorte arealene kan disponeres.
Båthavn som er merket i reguleringskartet vil også være en del av totalen.

2003-04-11 Kart plassering 120 vogner

2004-03-17 Plankart

2004-04-28 Reguleringsplan Svelvikstranda Camping

Mvh
Frank Bekken
Svelviken AS
Mob 916 49 625

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s