Utvikling av grønn oase i Oslo

Bydel St Hanshaugen/Adamstua sin “trekanttomt” som har fått bevilget midler til å skape et grønt byrom for beboerne.

Tomten har ligget brakk i ti-år og kun ryddet en gang i året. Målet vårt er å gjøre arealet til et grønt byrom med planter og benker som gir beboerne og omgivelsene en grønn lomme.

Vi håper det kan være av interessant for studenter å utvikle dette byrommet i samarbeid med Bolteløkka&Valleløkka Vel. Målet er å tilrettelegge for et grønt område hvor planter/trær klarer seg mest mulig selv, og hvor beboerne i bydelen kan benytte området til å sitte ned, møtes og “henge”.

Vi synes det ville være svært positivt å la fremtidens landskapsarkitekter og gartnere få forme denne lille grønne oasen sentralt i Oslo. Er dette en interessant oppgave for studenter hos dere?

 

Om dette høyrest ut som eit spennande prosjekt å arbeide med,
ta kontakt med Inger-Mari Nebbenes (Valleløkka-Bolteløkka Vel):

Tlf: +47 95 74 43 22
Mail: nebbenes@yahoo.no

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s