Linjeforeningen 100 år!

For 100 år siden i dag ble den aller første linjeforeningen for landskapsarkitektstudenter på Ås dannet! Den het Hagebrugerforeningen og var linjeforening for et studie som omfattet både hagekunst, plantevitenskap, fruktdyrkning og grønnsaksdyrkning. Studiet delte seg inn i desse fire greinene året etter at foreningen ble dannet, og slik har foreningen klart å bli ett år eldre enn landskapsarkitektstudiet! Siden denne første splittelsen har studiet blitt stadig mer spesialisert, og linjeforeningen har utviklet seg ligeså. Til slutt står vi der vi er i dag, med Terra Forma som er en forening for både landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene. 🌳

Dette jubileet vil vi feire! Vi bestemte oss derfor for å gi ut en bok full av minner fra studiet og linjeforeningen, slik at historiene kan leve videre. I høst satte vi ned en redaksjon, bestående av professor Karsten Jørgensen, tidligere leder av Terra Forma Ragnhild Syrstad og nåværende leder Runa Gjerland, som jobber med å få boken publisert innen jubileumsåret er omme. Tidligere studenter og ildsjeler skriver om sine opplevelser på Ås og rundt omkring i verden, og målet er at boken vil danne et komplett bilde av studiet og linjeforeningenes liv og virke gjennom de siste 100 årene. For hver dag blir historien mer komplett, og vi gleder oss mye til dagen kommer når vi kan holde boken i våre hender!

Jubileumskomite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s