Oslo kommune trenger flere parkforvaltere!

Når en dør lukkes åpnes det to nye – og når en parkforvalter slutter åpnes det jobbmuligheter for to nye. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser etter to nye parkforvaltere. I annonsen står det:

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet fagansvar for utarbeidelse og/eller oppfølging av parkstandard, bytrestrategi, parkstrategi, parknormer, smart-city-plan, med mer
 • Koordineringsansvar for oppgaver som berører seksjonen på tvers blant annet flere mindre anskaffelser innen livredning, lekeplasskontroll, med mer og søknader på tilskuddsordninger hos for eksempel Fylkesmannen
 • Følge opp mindre investeringsprosjekter
 • Bistå områdeforvalterne ved behov
 • Bidra med informasjon og delta i intern og tverretatlig samarbeid om utvikling og forvaltning av byens uterom

Kvalifikasjoner:

 • Bestått utdannelse fortrinnsvis på masternivå ved universitet/høyskole som planteviter/hortonom, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller naturforvalter
 • Lang og relevant erfaring innen grøntanleggsforvaltning kan i enkelte tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Ønskelig med erfaring fra budsjettansvar og offentlige anskaffelser.
 • Ønskelig med kjennskap til Naturmangfoldloven og arbeid knyttet til biologisk mangfold, særlig med tanke på bevaring/ bekjempelse av utvalgte arter
 • Erfaring fra offentlig grøntanleggsforvaltning og saksbehandling er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges

Høres dette ut som deg? Den fulle annonsen kan du se ved å klikke her. Fristen for å søke er 14. januar 2018, så her gjelder det å være rask!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s