Prosjekt i Lier kommune

Interessert i å jobbe med et konkret og reelt område for ungdom? Da er denne jobben fra Lier kommune noe for deg!

Kommunen ønsker å utvikle uteområdet rundt ungdommens hus med gode sosiale møteplasser og nye aktivitetsanlegg. Det er fint om uteanlegget gjenspeiler og muliggjør å flytte ut en del av de aktivitetene som finnes på innsiden av hovedbygningen: produksjon, øving og fremføring av musikk og dans, cafe osv.

Det er ønskelig å avsette et lite areal til parkering for biler. Fint om forslaget også ser på hvordan hele området skal oppleves, og vurderer en naturlig inndeling til forskjellige aktiviteter og opplevelser.

Om dette virker som en oppgave for deg, ta kontakt med Ingrid Buck på epost ingrid.buck@lier.kommune.no, eller mobil 99 60 54 90.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s