Ønsker du å planlegge en privathage i Ås mot betaling?

Det gjelder inngangsparti foran huset i Landåskollen 13 (se bilde). Huset er arkitekttegnet og er fra tidlig 70-tall, så fint at det harmonerer med stilen på huset, ganske enkle linjer. Det ble drenert i fjor og nå er forsiden av huset klar for å fikses opp med planter og heller etc.

Eierene ser for seg en lav støttemur i naturstein (50-70 cm høy) langs nedre kant av bed (enden av grus på bildet), skiferheller foran mot huset og støpt trapp i betong med heller både ned fra gate og opp til inngang og antagelig i endene, i hvert fall mot asfalt og nedkjøresel (tiil høyre i bildet). Hele nivået nede mot huset er tenkt hevet noe slik at det blir færre trinn opp til hus og gate. Asfalt i garasje og vei ned (høyre i bildet), med rennesluk som skiller asfalt fra heller og sikrer at vannet renner riktig. Litt usikkert med nedgang til hage og hybel (venstre i bildet) og avslutning på den siden (mulig en støttemur). Utforming av bed er også interessant å se på, men bør være nokså vedlikeholdsfritt med kraftig duk mot ugress og kun hull til aktuelle små trær/busker beplantning.

Eierene ønsker primært å komme i kontakt med studenter på 4. eller 5. året. Ved interesse, ta kontakt med Eirill Ager-Wick på eirill.ager-wick@nmbu.no.

Marinevold hageby i Trondheim

Marinevold hageby i Trondheim, og ser nå etter studenter som kan hjelpe til med å utvikle det felles uteområdet deres. Velforeningen omfatter 35 små tomannsboliger og en firemannsbolig. Disse boligene ble bygd som provisoriske boliger for å avhjelpe bolignøden under 1. verdenskrig. Husene og området er i dag vernet. Mer informasjon: marinevold.org.
Velforeningen disponerer og har ansvaret for et stort fellesområde. På fellesområdet ligger foreningshuset, en lekeplass og en parsellhage. Slik det er nå har dokkestue, sandkasse og «lekeskliehus» dukket opp uten en plan. De ønsker å utvikle dette området til hygge og nytte for velforeningens medlemmer. De tenker på lekeplass, parsellhagen, bærbusker og frukttrær, men også grillplass og tiltak for at området skal være attraktivt for ungdom og voksne.
Av praktiske årsaker burde studenten(e) ha tilknytning til Trøndelag og helst til Trondheim.

Kontakt mav@forcetechnology.com dersom du kunne tenkt deg å arbeide på dette prosjektet.

Borettslag i Oslo søker råd og anbefaling fra student til bakgård

Vi har blitt kontaktet av et borettslag i Oslo som ønsker å oppgradere uterommet sitt.

I dag er bakgården lite brukervennlig og inneholder søppelsortering, sykkelparkering, en liten sitteplass, noe grønt gress og busker. Nabogården skal pusses opp og vi vil i samarbeid med dem forhåpentligvis få nedgravde avfallscontainerne. Dette gir oss en gyllen anledning til å skape en ny miljøvennlig og brukervennlig bakgård.

Vi planlegger å gjøre følgende: – Vi vil sette opp drivhus og plantekasser med grønnsaker, urter, frukt og bær som et felles dyrkeprosjekt for alle naboene – Vi vil sette opp felles kompostbinge i området bak bygget, for å produsere kompostjord til bruk i dyrkingen. På den måten kan vi gjenvinne avfall til nytt bruk. – Vi vil så bie-vennlige planter i bakgården – Vi vil søke Oslo kommune om midler for sykkelparkering med tak som vil passe inn i en grønn, bærekraftig og miljøvennlig bakgård Før vi setter en gang ønsker vi en utredning fra en student som kan hjelpe oss med å utnytte plassen godt, og legge en plan for hvordan vi best bør gå frem. Vi ønsker at oppdraget skal resultere i en rapport med anbefalinger og råd for oss på veien. Oppdraget er betalt.

Hvis dette er av interesse, ta kontakt med Anne Marie på epost smedgata33@styrerommet.no og fortell hvorfor akkurat du passer til oppdraget, gjerne med informasjon om- og referanser fra tidligere prosjekter.

Nytt styre

I går hadde vi en litt redusert grøtmiddag, men vi fikk likevel hatt det hyggelig, og ikke minst gjennomført styrevalg.

Gratulerer så mye til Håkon, Maria, Rebecca, Ingrid, Louise og Hanne Siri, dette kommer til å bli kjempebra!

Og tusen takk til avtroppende Bendik, Jon Eivin, Ingrid, Sigrid og Mari!

Bedpres med Norconsult

Velkommen til bedriftspresentasjon med Norconsult! En av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Vi får besøk av Hilda Øfsthus, avdelingsleder for landskapsarkitektur, og hun vil fortelle oss mer om Norconsult og deres avdeling for landskapsarkitektur. Dette er en potensiell fremtidig arbeidsplass for oss i Terra Forma og på LANDSAM!Det vil bli servert kaffe til alle, og bagetter til de 25 første som møter opp 🙂 Vi gleder oss! Vel møtt!

https://fb.me/e/3P3os2jNO

Grøtmiddag og valg

Hei og hå! Onsdag 8. desember blir det grøtmiddag og valg av nye styremedlemmer i Terra Forma 🌱 Vi håper mange av våre medlemmer møter opp for å forme Terra Forma, og minner om at det er lav terskel for å stille til valg! Vervene på valg er:
– Økonomiansvarlig
– Markedsføringsansvarlig
– Fagansvarlig LA (landskapsarkitektur)
– NLA-/ELASA-/FAGUS-representant
– Kjøkkenansvarlig

Mer informasjon om vervene kommer, så her er det bare å følge med!

//

We are looking forward to porridge dinner and election of new board members of Terra Forma on the 8th of Descember! We hope that many of our members show up, both to vote and to run for a position. The positions that needs to be filled are:

– Finance manage

– Marketing manager

– Subject manager of LA (landscape architecture)

– NLA-//ELASA-/FAGUS-representative

– Kitchen manager

We will release more information about each position soon!

https://fb.me/e/1JX5J6smG